OZ Rodinné spoločenstvo ECAV
Viac informácií

Úvod

Vitajte na stránke Občianskeho združenia Rodinné spoločenstvo ECAV.

Hlavným poslaním OZ je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov. (Viac o poslaní OZ sa môžete dočítať v Stanovách OZ RoS ECAV.)

Cieľom OZ je budovať duchovný život v cirkevných zboroch ECAV skrze obnovenie duchovného života v rodinách; podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve. Chceme podporovať tvorbu vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny.

Usilujeme sa o propagáciu rôznych občianskych iniciatív na podporu manželstva a rodiny. Podporujeme vznik a rozvoj rodinných spoločenstiev v cirkevných zboroch.

Na tejto webovej stránke Vám budeme sprostredkovávať informácie o činnosti a plánoch aktivít OZ Rodinné spoločenstvo ECAV.


SRDEČNE POZÝVAME NA 17.KONFERENCIU ROS ECAV, KTORÁ SA USKUTOČNÍ 27-29.10.2022 V TATRANSKÝCH MATLIAROCH - HOTEL SOREA HUTNÍK I.

Podporte činnosť OZ ROS ECAV darovaním 2% z Vašej zaplatenej dane - formulár - vyhlásenie


Záznam z 15.KROS 2018 - Tajomstvo zodpovedného života

Ak nás chcete finančne podporiť:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV
Číslo účtu: SK7902000000003351121254
VS: 2018

Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".  

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. 
Dokumenty OZ RoS


Stanovy OZ Rodinné spoločenstvo ECAV

Ak sa chcete stať členom OZ Rodinné spoločenstvo ECAV, odošlite podpísanú žiadosť o prijatie za člena OZ.

Členský príspevok na rok je 10 € a

môžete ho uhradiť na číslo účtu:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

Číslo účtu: SK7902000000003351121254               VS: rok

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje priezvisko a meno a "členské"Adresa: OZ Rodinné spoločenstvo, P.O.Box 119, Hlavná 137, 08001 Prešov


SPRÁVNA RADA OZ

Mgr. Peter Mihoč, predseda OZ
Bc. Miroslav Iľko, podpredseda OZ

Mgr. Marek Cingeľ
Mgr. Eva Škarupová
Mgr. Martin Chalupka

Mgr. Mária Chalupková - pokladník OZ

Mgr. David Bázlik

Mgr. Ján Velebír

Ing. Daniel Kobyľan

Ing. Matúš Pleva

Bc. Štefan Kovaľ


REVÍZNA KOMISIA OZ

Radoslav Brehuv, predseda RK OZ
Ing. Ján Brozman
Mgr. Dušan Cina

Archív
Kontakt

RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

P.O.Box 119
Hlavná 137
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42383129

info@rodinnespolocenstvo.sk


Pozvánka na 17. KRoS

Srdečne Vás pozývame na 17. Konferenciu RoS ECAV v termíne 27. - 29.10.2022 hotel Hutník I. v Tatranských Matliaroch. Registrujte sa TU.

Hlavná téma konferencie je: TEPLO DOMOVA - pekné bývanie, alebo: abyŽE NÁM dobre bolo ...

Hlavní rečníci: Dávid a Ilona Bázlikovci + Jaroslav a Zuzana Petrovci

Predbežný program

ŠTVRTOK 27. 10. 2022

14:00 - Registrácia, ubytovanie

17:30 – 19:30 Večera

19:30 – 21:30 Spoločné zhromaždenie: 1. TÉMA: Základy domu (Bázlikovci)

PIATOK 28. 10. 2022

7:00 - 9:00 Raňajky

9:00 - 10:30 Spoločné zhromaždenie: 2. TÉMA: Kuchyňa (Petrovci)

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 12:30 Diskusia v skupinkách

12:30 – 14:00 Obed

14:00 – 17:00 „Čas pre partnera“

17:00 – 18:00 Valné zhromaždenie OZ Rodinné spoločenstvo (RoS)

18:00 – 19:30 Večera

19:30 – 21:30 Spoločné zhromaždenie: 3+4. TÉMA: Obývačka (Petrovci) + Spálňa (Bázlikovci)

SOBOTA 29. 10. 2022

7:00 - 9:00 Raňajky

9:00 - 10:30 Spoločné zhromaždenie: 5. TÉMA: Detská izba (Petrovci)

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 12:00 Spoločné zhromaždenie: 6. TÉMA: Fasáda versus pivnica (Bázlikovci)

12:15 - Obed


Informácie od organizátorov:

- Pre deti bude k dispozícii salónik.

- Program pre deti a dorast nie je zabezpečený.

- Rozdelenie účastníkov do diskusie v skupinkách bude zverejnené v piatok ráno pred spoločným zhromaždením.

Informácie od hotela:

- Odubytovanie v sobotu je potrebné do 10. 00 hod.

- Účastníci konferencie, ktorí si uplatňujú rekreačný poukaz zaplatia pri samotnej registrácii na recepcii hotela, kde uvedú fakturačné údaje, na ktoré bude faktúra vystavená.

- Pre účastníkov konferencie bude k dispozícii DENNÝ BAR aj vo večerných hodinách 

- Účastníci majú individuálne vstupy do hotelového bazénu v prevádzkových hodinách zdarma.

- Vstup do hotelovej telocvične vo vopred dohodnutom čase zdarma. Športové potreby - lopty, stolnotenisové rakety a pod. zapožičiavame v recepcii zdarma.

- Ostatné doplnkové a športovo - relaxačné služby sú spoplatnené a nájdete ich v ponuke hotela: https://www.sorea.sk/

- Bezplatné (nestrážené) parkovisko pri hoteli + WiFi v celom hoteli zdarma.


Informácie k registrácii:

Organizačný poplatok - pri prihlásení do 30.9.2022 bude odpustený (platí na celý pobyt štvrtok - sobota)

POPLATOK - UBYTOVANIE A STRAVA (plná penzia):

DOSPELÁ OSOBA - celý pobyt / 2 noci, plná penzia

- 90 € / úhrada musí prebehnúť do 30.9.2022

- 100€ / úhrada do 15.10.2022 - registrácia uzavretá

1 dieťa do 14,99 rokov / ubytovanie na lôžku s plnou penziou: 40€ / 1 noc / 80€ / 2 noci

1 dieťa do 14,99 rokov / ubytovanie na prístelke s polpenziou: 30 € / 1 noc / 60€ / 2 noci

Cena pobytu dospelej osoby - jedna noc a strava (večera, raňajky, obed) - 56€.

Cena pobytu dospelej osoby uplatňujúcej si rekreačný poukaz - 2/noci a plná penzia - 115€.

Cena pobytu dospelej osoby uplatňujúcej si rekreačný poukaz - 1/noc a plná penzia - 57€.

REGISTRÁCIA JE PLATNÁ AŽ PO ÚHRADE CENY POBYTU PODĽA POČTU DNÍ/NOCĽAHOV.

Úhradu je nutné previesť na číslo účtu s IBAN: SK79 0200 0000 0033 5112 1254 , variabilný symbol: 2022, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + KROS + počet osôb.

Na úhradu registračného poplatku je možné využiť aj rekreačný poukaz (príspevok na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 152a). V prípade využitia rekreačného poukazu sa platba za objednanú stravu a ubytovanie platí v hotovosti na recepcii hotela.


Registrácia je uzavretá.

Kontakt: OZ ROS ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov. tel.č.: 0918828312.

Kontakt ohľadne konferencie: Marek Cingeľ, 0908368889, marekcing@gmail.com

V prípade naplnenia kapacity ubytovania, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt konferencie. 


Na budúci rok prijal na konferenciu pozvanie brat Ing. Pavel Raus, M.A. klin.psy., M. A. theol., ktorý za minulého režimu vyštudoval ČVUT. Počas 90. rokov budoval vydavateľstvo Návrat domov v úlohe riaditeľa. V roku 2002 dokončil magisterské programy teológie a klinickej psychológie na Wheaton College (Chicago, USA). Doktorát získal na Olivet University v San Franciscu. Absolvoval psychoterapeutický výcvik: Integrovaná terapia. Od roku 1999 pôsobí v združení Parakletos, z.s. Tu sa s manželkou venujú pomoci manželom, jednotlivcom a podpore kresťanských pracovníkov. Usilujú, aby cirkev bola pripravená na potreby súčasnej doby v oblasti vzťahov tiež prostredníctvom seminárov a konferencií. Venuje sa oblasti manželského konfliktu, emócií v blízkom vzťahu, prepojenie teológie a psychológie v rôznych praktických oblastiach, otcovstva, mužskej identite a vzťahovej blízkosti.