OZ Rodinné spoločenstvo ECAV
Viac informácií

Úvod

Vitajte na stránke Občianskeho združenia Rodinné spoločenstvo ECAV.

Hlavným poslaním OZ je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov. (Viac o poslaní OZ sa môžete dočítať v Stanovách OZ RoS ECAV.)

Cieľom OZ je budovať duchovný život v cirkevných zboroch ECAV skrze obnovenie duchovného života v rodinách; podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve. Chceme podporovať tvorbu vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny.

Usilujeme sa o propagáciu rôznych občianskych iniciatív na podporu manželstva a rodiny. Podporujeme vznik a rozvoj rodinných spoločenstiev v cirkevných zboroch.

Na tejto webovej stránke Vám budeme sprostredkovávať informácie o činnosti a plánoch aktivít OZ Rodinné spoločenstvo ECAV.


Podporte činnosť OZ ROS ECAV darovaním 2% z Vašej zaplatenej dane - formulár - vyhlásenie


Pozvánka

Srdečne pozývame na 15.Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 15-18.11.2018 v Tatranských Matliaroch - Hotel Sorea Hutník II.

Hlavná téma konferencie je: Tajomstvo zodpovedného manželstva. Tohto roku prijal na konferenciu pozvanie brat Harry Benson, ktorý bol zakladateľom a riaditeľom vzťahového vzdelávania Bristol Community Family Trust. Je autorom a pôvodcom priekopníckej knihy Let´s stick together (Zlepme sa spolu), a programu o vzťahoch pre rodičov detí v  postnatálnom vývine a pre iniciatívu Surestart (Istý začiatok). Jeho najnovšia kniha “SCRAM” opisuje začiatky jeho kariéry, keď sa ako 21-ročný stal pilotom Kráľovského námorníckeho komanda. Na Bristolskej univerzite získal ocenenie BSc Psychológie (Bakalár vedeckej psychológie). Je spolupracovníkom pri organizácii manželských večerov.

Harry je ženatý s Kate a žijú spolu v Somerset v Anglicku. Sú manželmi 27 rokov, majú 6 detí vo veku od 10 do 22 rokov.

Prihlasovanie beží do 5.11.2018.

Pozývame všetkých, ktorých chcú získať nový pohľad na slovo zodpovednosť v manželstve.

Záznam z konferencieplagát

Registrácia viď nižšie
Ak nás chcete finančne podporiť:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV
Číslo účtu: SK7902000000003351121254
VS: 2018

Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".  

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. Dokumenty OZ RoS

Stanovy OZ Rodinné spoločenstvo ECAV

Ak sa chcete stať členom OZ Rodinné spoločenstvo ECAV, odošlite podpísanú žiadosť o prijatie za člena OZ.

Členský príspevok na rok 2018 - 2019 - 10.- eur

môžete uhradiť na číslo účtu:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

Číslo účtu: SK7902000000003351121254               VS: 2018

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje priezvisko a menoAdresa: OZ Rodinné spoločenstvo, P.O.Box 119, Hlavná 137, 08001 Prešov


SPRÁVNA RADA OZ

Mgr. Peter Mihoč, predseda OZ
Bc. Miroslav Iľko, podpredseda OZ

Mgr. Marek Cingeľ
Mgr. Eva Škarupová
Mgr. Martin Chalupka

Mgr. Mária Chalupková - pokladník OZ

Mgr. David Bázlik

Mgr. Ján Velebír

Ing. Daniel Kobyľan

Ing. Matúš Pleva

Bc. Štefan Kovaľ


REVÍZNA KOMISIA OZ

Radoslav Brehuv, predseda RK OZ
Ing. Ján Brozman
Mgr. Dušan Cina

Archív
Kontakt

RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

P.O.Box 119
Hlavná 137
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42383129

info@rodinnespolocenstvo.sk


Kávička vo dvojici

„Kávička aj vo dvojici“

14.-17. február 2019, PárnicaKeď piť kávičku, tak si ju radi dáme s tými, ktorí sú nám blízki. S tými, ktorým záleží na vzájomnej blízkosti, pozornosti a spoločnom zdieľaní sa. Spoločné pitie kávičky vytvára priestor pre prehlbovanie vzťahov. Pre manželské páry je kávička vo dvojici nádherný a požehnaný čas, ale čo nezadaní, slobodní, vdovci, či rozvedení?

Preto už po tretíkrát organizujeme stretnutie pre, jedným slovom, nezadaných v našej evanjelickej cirkvi vo veku od 25 do 55 rokov. Podstatou stretnutia je vzájomné spoznávanie sa kresťanov, ktorí túžia po manželskom zväzku, ktorý je založený na Kristovej láske.

Biblické štúdium bude zamerané na tému „Pán Boh nemešká a nezabúda“. Chceme Pánu Bohu vyznávať vďačnosť za naše životy, naše túžby, potreby a vyprosovať si vytrvalosť na našich životných cestách. Veríme, že Pán Boh bude mocne pôsobiť v tento čas a my budeme môcť vytvárať priateľstvá, ktorých základom a podstatou je On sám. Tešíme sa na spoločný čas, rozhovory a zábavu. Dopoludňajší program je spestrený o možnosť lyžovania na Kubínskej Holi, prípadne oddychu v Aqua Relax Dolný Kubín. Ak by niekto nemal záujem o tento typ zábavy, môže si urobiť voľný dopoludňajší program. K dispozícii bude aj kávička, takže koľkokoľvek, kedykoľvek a s kýmkoľvek.

Verš „Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.“ Ján 16:24b bol a je heslom pre naše stretnutia. Buďme aktívni v modlitbách, prosme o múdrosť pri rozpoznávaní Božej vôle v našich životoch i za pripravované stretnutie.

V prípade záujmu nahliadnite na program viď nižšie.

Registrácia a informácie o platbe sú uvedené TU.

V prípade potreby bližších informácií píšte na kavickanad25@gmail.com


Pre povzbudenie poskytujeme spätnú väzbu niektorých zúčastnených na zrealizovanom stretnutí v októbri 2018 v Párnici:

Andrej, okres Martin: „Pekné prostredie, dobrá akcia.“

Daniela, okres Nové Mesto nad Váhom: „Organizátormi sú osoby uvedomujúce si negatíva života bez životného partnera, teda nie tí, ktorí si našli životného partnera v ranej mladosti a nemajú túto skúsenosť prežitú. Svedectvo podali obrátení kresťania - manželia, t. j. "neradili" osoby slobodné; svedectvo a výučba boli podané zaujímavým spôsobom a priniesli nové podnety a informácie. Ďalšie pozitíva: slovo z Biblie, modlitby, kresťanské duchovné piesne, chutné jedlo, možnosť prispôsobenia stravy pre osoby s alergiami, príjemné prostredie, pekná príroda, výlet, kultúra.“

František, okres Prešov: „Určite odporúčam aj ďalším nezadaným prísť, je to tu úplne super.“

Michal, okres Rimavská Sobota: „Opakovať! A prečo? Pretože je úžasné stretnúť sa na jednom mieste so samými úžasnými ľuďmi, navyše spoluveriacimi a zdieľať s nimi názory, postoje, hodnoty a iné informácie.“

Mária, okres Žilina: „Bolo úžasné stretnúť ľudí aj z iných končín Slovenska, mať s nimi spoločenstvo a zdieľať sa s nimi. Určite vítam podobné stretnutia aj v budúcnosti.“

Rastislav, okres Michalovce: „Veľmi vítam takéto aktivity, príjemné spoločenstvo. ... Ako významný druhotný efekt vnímam budovanie spoločenstva naprieč Slovenskom, ktoré ctí biblické hodnoty.“

Vladimír, okres Prešov: „Veľmi sa mi tu páčilo. Hlavne to, že sme sa tu zišli vynikajúca partia. ... Určite prídem aj nabudúce, tým pádom túto akciu odporúčam aj ostatným.“