OZ Rodinné spoločenstvo ECAV
Viac informácií

Úvod

Vitajte na stránke Občianskeho združenia Rodinné spoločenstvo ECAV.

Hlavným poslaním OZ je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov. (Viac o poslaní OZ sa môžete dočítať v Stanovách OZ RoS ECAV.)

Cieľom OZ je budovať duchovný život v cirkevných zboroch ECAV skrze obnovenie duchovného života v rodinách; podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve. Chceme podporovať tvorbu vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny.

Usilujeme sa o propagáciu rôznych občianskych iniciatív na podporu manželstva a rodiny. Podporujeme vznik a rozvoj rodinných spoločenstiev v cirkevných zboroch.

Na tejto webovej stránke Vám budeme sprostredkovávať informácie o činnosti a plánoch aktivít OZ Rodinné spoločenstvo ECAV.


Podporte činnosť OZ ROS ECAV darovaním 2% z Vašej zaplatenej dane - formulár - vyhlásenie


Pozvánka

Srdečne pozývame na 16.Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch - Hotel Sorea Hutník II.

Hlavná téma konferencie je: Rodinné mosty. Tohto roku prijala na konferenciu pozvanie sestra Marie Novaková, ktorá je odborná lektorka v oblasti etiky, prevencie rizikového správania a  kriminality, manželských a rodinných vzťahov, manželská a rodinná terapeutka. Venuje sa podpore rodiny, je tlačovou hovorkyňou Národného týždňa manželstva v ČR. Pracuje s  deťmi a s rizikovou mládežou. Je vydatá 32 rokov a má dospelé dcery a syna.


plagát

Registrácia je uzavretá

Prihlasovanie beží do 10.11.2019.

Pozývame všetkých, ktorých chcú budovať medzigeneračné rodinné mosty

Vyplňte registračný formulár a uhraďte požadovanú cenu. Cenu pobytu si vypočítate súčtom organizačného poplatku

a poplatku za stravu a ubytovanie.

Prihlasovanie prebieha do 10.11.2019.

Organizačný poplatok - 10€ (platí na celý pobyt štvrtok - nedeľa) / neplatí pre deti (4-10)

POPLATOK - UBYTOVANIE A STRAVA (plná penzia):

Dospelá osoba - 1 noc - 40,00 € - cena je bez poskytnutej zľavy

2 noci - 60,00 €

3 noci - 90,00 €

Cena pobytu dospelej osoby s 1/ noc a stravou (večera, raňajky, obed) s organizačným poplatkom - 50€.

Cena pobytu dospelej osoby s 2/noci a stravou (2x večera, 2x raňajky, 2x obed) s organizačným poplatkom - 70€.

Cena pobytu dospelej osoby s 3/noci a stravou (3x večera, 3x raňajky, 3x obed) s organizačným poplatkom - 100€.


Dieťa - Organizačný poplatok - bez poplatku

POPLATOK - UBYTOVANIE A STRAVA (plná penzia):

Dieťa (4 -10 rokov) - 1 noc - 35,00 € - cena je bez poskytnutej zľavy

2 noci - 50,00 €

3 noci - 75,00 €

Registrácia je platná až po úhrade ceny pobytu podľa počtu dní/nocľahov.

Úhradu je nutné previesť na číslo účtu s IBAN: SK7902000000003351121254 , variabilný symbol: 2019, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + KROS.

Kontakt: OZ ROS ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov. tel.č.: 0918828312.

Na úhradu registračného poplatku je možné využiť aj rekreačný poukaz (príspevok na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 152a). V prípade využitia rekreačného poukazu sa platba za objednanú stravu a ubytovanie platí v hotovosti na recepcii hotela.

Účastnícky poplatok vo výške 10€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu s IBAN: SK7902000000003351121254 , variabilný symbol: 2019, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + KROS. + počet osôb.

V prípade naplnenia kapacity ubytovania, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt konferencie.


Záznam z 15.KROS 2018 - Tajomstvo zodpovedného života

Ak nás chcete finančne podporiť:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV
Číslo účtu: SK7902000000003351121254
VS: 2018

Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".  

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. Dokumenty OZ RoS

Stanovy OZ Rodinné spoločenstvo ECAV

Ak sa chcete stať členom OZ Rodinné spoločenstvo ECAV, odošlite podpísanú žiadosť o prijatie za člena OZ.

Členský príspevok na rok 2018 - 2019 - 10.- eur

môžete uhradiť na číslo účtu:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

Číslo účtu: SK7902000000003351121254               VS: 2018

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje priezvisko a menoAdresa: OZ Rodinné spoločenstvo, P.O.Box 119, Hlavná 137, 08001 Prešov


SPRÁVNA RADA OZ

Mgr. Peter Mihoč, predseda OZ
Bc. Miroslav Iľko, podpredseda OZ

Mgr. Marek Cingeľ
Mgr. Eva Škarupová
Mgr. Martin Chalupka

Mgr. Mária Chalupková - pokladník OZ

Mgr. David Bázlik

Mgr. Ján Velebír

Ing. Daniel Kobyľan

Ing. Matúš Pleva

Bc. Štefan Kovaľ


REVÍZNA KOMISIA OZ

Radoslav Brehuv, predseda RK OZ
Ing. Ján Brozman
Mgr. Dušan Cina

Archív
Kontakt

RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

P.O.Box 119
Hlavná 137
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42383129

info@rodinnespolocenstvo.sk


Kávička vo dvojici

„Kávička aj vo dvojici“

7. - 9. august 2020, Párnica


Keď piť kávičku, tak si ju radi dáme s tými, ktorí sú nám blízki. S tými, ktorým záleží na vzájomnej blízkosti, pozornosti a spoločnom zdieľaní sa. Spoločné pitie kávičky vytvára priestor pre prehlbovanie vzťahov. Pre manželské páry je kávička vo dvojici nádherný a požehnaný čas, ale čo nezadaní, slobodní, vdovci, či rozvedení?

Preto organizujeme stretnutie pre, jedným slovom, nezadaných v našej evanjelickej cirkvi vo veku od 25 do 55 rokov. Podstatou stretnutia je vzájomné spoznávanie sa kresťanov, ktorí túžia po manželskom zväzku, ktorý je založený na Kristovej láske.

Biblické štúdium zameriavame na témy, ktoré nás povzbudzujú a smerujú k vďačnosti za naše životy, naše túžby, potreby a k prosbám o vytrvalosť na našich životných cestách. Veríme, že Pán Boh mocne pôsobí a my môžeme vytvárať priateľstvá, ktorých základom a podstatou je On sám. Tešíme sa na spoločný čas, rozhovory a zábavu.

Verš „Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.“ Ján 16:24b bol a je heslom pre naše stretnutia. Buďme aktívni v modlitbách, prosme o múdrosť pri rozpoznávaní Božej vôle v našich životoch i za pripravované stretnutie.

V prípade záujmu nahliadnite na program (viď nižšie).

Registrácia a informácie o platbe sú uvedené TU.

V prípade potreby píšte na kavickanad25@gmail.com.Registrácia 16. KROS

Vyplňte registračný formulár a uhraďte požadovanú cenu. Cenu pobytu si vypočítate súčtom organizačného poplatku

a poplatku za stravu a ubytovanie.

Prihlasovanie prebieha do 10.11.2019.

Organizačný poplatok - 10€ (platí na celý pobyt štvrtok - nedeľa)

POPLATOK - UBYTOVANIE A STRAVA (plná penzia):

Dospelá osoba - 1 noc - 40,00 € - cena je bez poskytnutej zľavy (zľava ceny zo strany hotela je poskytnutá až pri pobyte na 2 noci)

2 noci - 60,00 €

3 noci - 90,00 €

Cena pobytu dospelej osoby s 1/ noc a stravou (večera, raňajky, obed) s organizačným poplatkom - 50€.

Cena pobytu dospelej osoby s 2/noci a stravou (2x večera, 2x raňajky, 2x obed) s organizačným poplatkom - 70€.

Cena pobytu dospelej osoby s 3/noci a stravou (3x večera, 3x raňajky, 3x obed) s organizačným poplatkom - 100€.


Dieťa - Organizačný poplatok - bez poplatku

POPLATOK - UBYTOVANIE A STRAVA (plná penzia):

Dieťa (4 -10 rokov) - 1 noc - 35,00 € - cena je bez poskytnutej zľavy

2 noci - 50,00 €

3 noci - 75,00 €

Registrácia je platná až po úhrade ceny pobytu podľa počtu dní/nocľahov.

Úhradu je nutné previesť na číslo účtu s IBAN: SK7902000000003351121254 , variabilný symbol: 2019, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + KROS.

Na úhradu registračného poplatku je možné využiť aj rekreačný poukaz (príspevok na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 152a). V prípade využitia rekreačného poukazu sa platba za objednanú stravu a ubytovanie platí v hotovosti na recepcii hotela.
Účastnícky poplatok vo výške 10€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu s IBAN: SK7902000000003351121254 , variabilný symbol: 2019, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + KROS. + počet osôb.

Kontakt: OZ ROS ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov. tel.č.: 0918828312.

V prípade naplnenia kapacity ubytovania, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt konferencie.