OZ Rodinné spoločenstvo ECAV
Viac informácií

Úvod

Vitajte na stránke Občianskeho združenia Rodinné spoločenstvo ECAV.

Hlavným poslaním OZ je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov. (Viac o poslaní OZ sa môžete dočítať v Stanovách OZ RoS ECAV.)

Cieľom OZ je budovať duchovný život v cirkevných zboroch ECAV skrze obnovenie duchovného života v rodinách; podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve. Chceme podporovať tvorbu vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny.

Usilujeme sa o propagáciu rôznych občianskych iniciatív na podporu manželstva a rodiny. Podporujeme vznik a rozvoj rodinných spoločenstiev v cirkevných zboroch.

Na tejto webovej stránke Vám budeme sprostredkovávať informácie o činnosti a plánoch aktivít OZ Rodinné spoločenstvo ECAV.


SRDEČNE POZÝVAME NA 18. KONFERENCIU ROS ECAV, KTORÁ SA USKUTOČNÍ 16-18.11.2023 - HOTEL SOREA Máj - Liptovský Ján.Podporte činnosť OZ ROS ECAV darovaním 2% z Vašej zaplatenej dane - formulár - vyhlásenie


Záznam z 15.KROS 2018 - Tajomstvo zodpovedného života

Ak nás chcete finančne podporiť:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV
Číslo účtu: SK7902000000003351121254
VS: 2018

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje priezvisko a meno a "dar"

Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".  

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. 

Dokumenty OZ RoS


Stanovy OZ Rodinné spoločenstvo ECAV

Ak sa chcete stať členom OZ Rodinné spoločenstvo ECAV, odošlite podpísanú žiadosť o prijatie za člena OZ.

Členský príspevok na rok je 10 € a

môžete ho uhradiť na číslo účtu:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

Číslo účtu: SK7902000000003351121254               VS: rok

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje priezvisko a meno a "členské"Adresa: OZ Rodinné spoločenstvo, P.O.Box 119, Hlavná 137, 08001 Prešov


SPRÁVNA RADA OZ

Predseda OZ RoS: Mgr. Martin Chalupka.
Podpredseda OZ RoS: Ing. Daniel Kobyľan.

Za ordinovaných: Mgr. Dávid Bázlik, Mgr. Marek Cingeľ, Mgr. Peter Mihoč, Mgr. Jaroslav Petro, Mgr. Ján Velebír.
Za neordinovaných: Mgr. Mária Chalupková (pokladníčka), Bc. Štefan Kovaľ, doc. Ing. Matúš Pleva, PhD., Rastislav Záhumenský.

REVÍZNA KOMISIA OZ

Ing. Radoslav Brehuv, predseda RK OZ
Bc. Miroslav Iľko
Mgr. Lenka Bačová

Archív
Kontakt

RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

P.O.Box 119
Hlavná 137
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42383129

marekcing@gmail.com


18. KRoS

Pozvánka na 18. konferenciu RoS.

Tento rok prijal na konferenciu pozvanie brat Ing. Pavel Raus, M.A. klin.psy., M. A. theol., ktorý za minulého režimu vyštudoval ČVUT. Počas 90. rokov budoval vydavateľstvo Návrat domov v úlohe riaditeľa. V roku 2002 dokončil magisterské programy teológie a klinickej psychológie na Wheaton College (Chicago, USA). Doktorát získal na Olivet University v San Franciscu. Absolvoval psychoterapeutický výcvik: Integrovaná terapia. Od roku 1999 pôsobí v združení Parakletos, z.s. Tu sa s manželkou venujú pomoci manželom, jednotlivcom a podpore kresťanských pracovníkov. Usilujú, aby cirkev bola pripravená na potreby súčasnej doby v oblasti vzťahov tiež prostredníctvom seminárov a konferencií. Venuje sa oblasti manželského konfliktu, emócií v blízkom vzťahu, prepojenie teológie a psychológie v rôznych praktických oblastiach, otcovstva, mužskej identite a vzťahovej blízkosti.

Zaregistruj sa čím skôr a získaj lacnejšiu izbu. Registrácia bola otvorená 15.9.2023 - 31.10.2023.

ŠTVRTOK 16. 11. 2023

15. 00 – 18. 00 Registrácia, ubytovanie

18. 00 – 19. 30 Večera

19. 30 – 21. 30 Spoločné zhromaždenie

1. TÉMA: PREČO EMÓCIE - prečo sú dôležité a prečo máme s nimi problémy (Pavel Raus)

21. 30 - Neformálne večerné rozhovory

PIATOK 17. 11. 2023

7. 00 – 7. 30 Ranné modlitby

7. 30 - 9. 00 Raňajky

9. 00 - 10. 30 Spoločné zhromaždenie

2. TÉMA: ČO EMÓCIE SÚ A AKO IM ROZUMIEŤ (Pavel Raus)

10. 30 – 11. 00 Coffee break

11. 00 – 12. 30 Diskusia v skupinkách

12. 30 – 13. 30 Obed

13. 30 – 16. 30 „Čas pre partnera“

16. 30 – 18. 00 Semináre (P. Raus, J. Rausová, M. Iľko)

18. 00 – 19. 30 Večera

19. 30 – 21. 30 Spoločné zhromaždenie

3. TÉMA: KOMPLIKÁCIE S EMÓCIAMI - čo je nutné o emóciách vedieť (Pavel Raus)

21. 30 - Neformálne večerné rozhovory

SOBOTA 18. 11. 2023

7. 00 – 7. 30 Ranné modlitby

7.30 - 9.00 Raňajky

9. 00 - 10. 30 Spoločné zhromaždenie

4. TÉMA: KOTVA PRE EMÓCIE - prečo potrebujeme pevný bod, aby sa upokojili naše emócie (Pavel Raus)

10. 30 – 11. 00 Coffee break

11. 00 – 12. 00 Valné zhromaždenie OZ Rodinné spoločenstvo

12. 00 – 13. 00 Obed

13. 00 – Odubytovanie

 Detský program na konferencii nechystáme.


Archív zo 17. KRoS

Srdečne Vás pozývame na 17. Konferenciu RoS ECAV v termíne 27. - 29.10.2022 hotel Hutník I. v Tatranských Matliaroch. 

Hlavná téma konferencie je: TEPLO DOMOVA - pekné bývanie, alebo: abyŽE NÁM dobre bolo ...

Hlavní rečníci: Dávid a Ilona Bázlikovci + Jaroslav a Zuzana Petrovci
Kontakt: OZ ROS ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov. tel.č.: 0918828312.

Kontakt ohľadne konferencie: Marek Cingeľ, 0908368889, marekcing@gmail.com

V prípade naplnenia kapacity ubytovania, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt konferencie.