OZ Rodinné spoločenstvo ECAV
Viac informácií

Úvod

Vitajte na stránke Občianskeho združenia Rodinné spoločenstvo ECAV.

Hlavným poslaním OZ je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov. (Viac o poslaní OZ sa môžete dočítať v Stanovách OZ RoS ECAV.)

Cieľom OZ je budovať duchovný život v cirkevných zboroch ECAV skrze obnovenie duchovného života v rodinách; podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve. Chceme podporovať tvorbu vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny.

Usilujeme sa o propagáciu rôznych občianskych iniciatív na podporu manželstva a rodiny. Podporujeme vznik a rozvoj rodinných spoločenstiev v cirkevných zboroch.

Na tejto webovej stránke Vám budeme sprostredkovávať informácie o činnosti a plánoch aktivít OZ Rodinné spoločenstvo ECAV.


Podporte činnosť OZ ROS ECAV darovaním 2% z Vašej zaplatenej dane - formulár - vyhlásenie


SRDEČNE POZÝVAME NA 17.KONFERENCIU ROS ECAV, KTORÁ SA USKUTOČNÍ 12-14.11.2021 V TATRANSKÝCH MATLIAROCH - HOTEL SOREA HUTNÍK I.


Záznam z 15.KROS 2018 - Tajomstvo zodpovedného života

Ak nás chcete finančne podporiť:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV
Číslo účtu: SK7902000000003351121254
VS: 2018

Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".  

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. 
Dokumenty OZ RoS


Stanovy OZ Rodinné spoločenstvo ECAV

Ak sa chcete stať členom OZ Rodinné spoločenstvo ECAV, odošlite podpísanú žiadosť o prijatie za člena OZ.

Členský príspevok na rok je 10 € a

môžete ho uhradiť na číslo účtu:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

Číslo účtu: SK7902000000003351121254               VS: rok

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje priezvisko a meno a "členské"Adresa: OZ Rodinné spoločenstvo, P.O.Box 119, Hlavná 137, 08001 Prešov


SPRÁVNA RADA OZ

Mgr. Peter Mihoč, predseda OZ
Bc. Miroslav Iľko, podpredseda OZ

Mgr. Marek Cingeľ
Mgr. Eva Škarupová
Mgr. Martin Chalupka

Mgr. Mária Chalupková - pokladník OZ

Mgr. David Bázlik

Mgr. Ján Velebír

Ing. Daniel Kobyľan

Ing. Matúš Pleva

Bc. Štefan Kovaľ


REVÍZNA KOMISIA OZ

Radoslav Brehuv, predseda RK OZ
Ing. Ján Brozman
Mgr. Dušan Cina

Archív
Kontakt

RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

P.O.Box 119
Hlavná 137
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42383129

info@rodinnespolocenstvo.sk


Kávička vo dvojici

„Kávička aj vo dvojici“

7. - 9. august 2020, Párnica


Keď piť kávičku, tak si ju radi dáme s tými, ktorí sú nám blízki. S tými, ktorým záleží na vzájomnej blízkosti, pozornosti a spoločnom zdieľaní sa. Spoločné pitie kávičky vytvára priestor pre prehlbovanie vzťahov. Pre manželské páry je kávička vo dvojici nádherný a požehnaný čas, ale čo nezadaní, slobodní, vdovci, či rozvedení?

Preto organizujeme stretnutie pre, jedným slovom, nezadaných v našej evanjelickej cirkvi vo veku od 25 do 55 rokov. Podstatou stretnutia je vzájomné spoznávanie sa kresťanov, ktorí túžia po manželskom zväzku, ktorý je založený na Kristovej láske.

Biblické štúdium zameriavame na témy, ktoré nás povzbudzujú a smerujú k vďačnosti za naše životy, naše túžby, potreby a k prosbám o vytrvalosť na našich životných cestách. Veríme, že Pán Boh mocne pôsobí a my môžeme vytvárať priateľstvá, ktorých základom a podstatou je On sám. Tešíme sa na spoločný čas, rozhovory a zábavu.

Verš „Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.“ Ján 16:24b bol a je heslom pre naše stretnutia. Buďme aktívni v modlitbách, prosme o múdrosť pri rozpoznávaní Božej vôle v našich životoch i za pripravované stretnutie.

V prípade záujmu nahliadnite na program (viď nižšie).

Registrácia a informácie o platbe sú uvedené TU.

V prípade potreby píšte na kavickanad25@gmail.com.Pozvánka na 17. KRoS

Srdečne pozývame na 17. Konferenciu RoS ECAV, pre ktorú hľadáme momentálne vhodný termín v hoteli Hutník I. v Tatranských Matliaroch. 

Oznamujeme vám, že momentálne nie je možné uskutočniť konferenciu vo februárovom termíne z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Pracujeme intenzívne na hľadaní vhodného termínu a dúfame, že v marci vám prinesieme nové informácie.

Hlavná téma konferencie je: Emócie v manželstve, rodine, v duchovnom živote ....

Tohto roku prijal na konferenciu pozvanie brat Ing. Pavel Raus, M.A. klin.psy., M. A. theol., ktorý za minulého režimu vyštudoval ČVUT. Počas 90. rokov budoval vydavateľstvo Návrat domov v úlohe riaditeľa. V roku 2002 dokončil magisterské programy teológie a klinickej psychológie na Wheaton College (Chicago, USA). Doktorát získal na Olivet University v San Franciscu. Absolvoval psychoterapeutický výcvik: Integrovaná terapia. Od roku 1999 pôsobí v združení Parakletos, z.s. Tu sa s manželkou venujú pomoci manželom, jednotlivcom a podpore kresťanských pracovníkov. Usilujú, aby cirkev bola pripravená na potreby súčasnej doby v oblasti vzťahov tiež prostredníctvom seminárov a konferencií. Venuje sa oblasti manželského konfliktu, emócií v blízkom vzťahu, prepojenie teológie a psychológie v rôznych praktických oblastiach, otcovstva, mužskej identite a vzťahovej blízkosti.

Registrácia je zatvorená.

Vyplňte registračný formulár a uhraďte požadovanú cenu. Cenu pobytu si vypočítate súčtom organizačného poplatku a poplatku za stravu a ubytovanie. Rodinná konferencia je určená tradične predovšetkým manželom (pre deti nie je pripravený špeciálny detský program, ale samozrejme môžete prísť s deťmi, len pre nich musíte zaobstarať opateru či program keď budete chcieť byť na prednáškach sami - svojpomocne či v spolupráci s ďalšou rodinou). Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa konferencia (program v konferenčnej miestnosti - hromadné podujatie) uskutoční v režime „Kompletne zaočkovaní“. Plagát si môžete stiahnuť tu.

Cena bude upresnená v roku 2022, registrovaných budeme kontaktovať emailom.


Organizačný poplatok - 12,80€ (platí na celý pobyt piatok - nedeľa)

POPLATOK - UBYTOVANIE A STRAVA (plná penzia):

Dospelá osoba - 1 noc - 43,60 € 

2 noci - 87,20 €

Cena pobytu dospelej osoby s 1/ noc a stravou (večera, raňajky, obed) s organizačným poplatkom - 56,40€.

Cena pobytu dospelej osoby s 2/noci a stravou (2x večera, 2x raňajky, 2x obed) s organizačným poplatkom - 100€.


Registrácia je platná až po úhrade ceny pobytu podľa počtu dní/nocľahov.

Úhradu je nutné previesť na číslo účtu s IBAN: SK7902000000003351121254 , variabilný symbol: 2021, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + KROS + počet osôb.

Na úhradu registračného poplatku je možné využiť aj rekreačný poukaz (príspevok na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 152a). V prípade využitia rekreačného poukazu sa platba za objednanú stravu a ubytovanie platí v hotovosti na recepcii hotela.
Účastnícky poplatok vo výške 12,80€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu s IBAN: SK7902000000003351121254 , variabilný symbol: 2021, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + KROS. + počet osôb.

Kontakt: OZ ROS ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov. tel.č.: 0918828312.

Kontakt ohľadne konferencie: Marek Cingeľ, 0908368889, marekcing@gmail.com

V prípade naplnenia kapacity ubytovania, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt konferencie. Je možné si uplatniť rekreačné poukazy.


Viac k téme:

Miesto pre emócie, ktoré obohacujú (Bohatstvo emócií)

Život bez emócií by bol šedý, mechanický a prázdny. Boli by sme viac podobní robotom ako ľudským bytostiam. Nakoniec, taký život by nebol možný. Vzťahy by neboli možné. To však neznamená, že emócie sú automaticky a bez práce vždy len užitočné. Emóciám musíme rozumieť, učiť sa s nimi zaobchádzať, dať im priestor, ale rovnako ich regulovať a usmerňovať. Tak ako záhrada môže byť zarastená neužitočnou burinou, nezvládnute emócie musia byť vyčistené a kultivované. Až potom sa stávajú bohatstvom pre nás, naše okolie a pre vzťah s Bohom. Čo emócie sú? Aké miesto im dať? Ako s emóciami zaobchádzať v manželstve a v rodine?


Predbežný program

PIATOK d. m. 2022

16. 00 – 18. 00 Registrácia, ubytovanie

18. 00 – 19. 00 Večera

19. 30 – 21. 30 Spoločné zhromaždenie

  1. TÉMA: PREČO EMÓCIE - prečo sú dôležité a prečo máme s nimi problémy (Pavel Raus)

SOBOTA d. m. 2022

8. 00 - 9. 00 Raňajky

9. 00 - 10. 30 Spoločné zhromaždenie

  2. TÉMA: ČO EMÓCIE SÚ a ako im rozumieť (Pavel Raus)

10. 30 – 11. 00 Coffee break

11. 00 – 12. 00 Diskusia v skupinkách

12. 30 – 13. 30 Obed

13. 30 – 16. 00 „Čas pre partnera“

16. 00 – 17. 30 Spoločné zhromaždenie

  3. TÉMA: ČO JE NUTNÉ VEDIEŤ O EMÓCIÁCH - komplikácie s emóciami (Pavel Raus)

18. 00 – 19. 00 Večera

19. 30 – 21. 30 Spoločné zhromaždenie

  4. TÉMA: KOMUNIKÁCIA EMÓCIÍ - čo hovoríš,nedáva zmysel (Pavel Raus)

NEDEĽA d. m. 2022

8.00 - 9.00 Raňajky

9.00 - 11.00 SLUŽBY BOŽIE

  5. TÉMA: KOTVA EMÓCIÍ - prečo potrebujeme pevný bod, aby sa emócie upokojili (Pavel Raus)

11. 30 - Obed

12. 30 - Odubytovanie